Få 10 000 kr i bidrag för att installera el-bilsladdare hemma

Få 10 000 kr i bidrag för att installera el-bilsladdare hemma

Visste du att du kan få upp till 10 000 kr i bidrag för installation av el-bilsladdare i ditt hus?

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Även företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan få bidrag, läs mer på länken ovan.

Utvalda produkter