#infrastruktur

Laddningsnätverkets framväxt i Sverige: Framstegen och framtidsperspektiven

Laddningsnätverkets framväxt i Sverige: Framstegen och framtidsperspektiven

När man talar om el-bilar hamnar ofta fokus på själva fordonen och deras teknologier – men en lika viktig del i övergången från fossila bränslen till eldrift är infrastrukturen för laddning. Utan ett välfungerande laddningsnätverk blir elbilarnas räckvidd och därmed användbarhet kraftigt begränsad. Därför vill jag idag dyka ner i det alltmer aktuella ämnet: hur laddningsnätverket för el-bilar växe…